Doğa Temelli Öğrenme

Doğa Temelli Öğrenme

Sınıf ortamının dışarısında gerçekleştirilir ve etkinliğe dayanır.

Bu yaklaşım çerçevesinde “Kötü hava diye bir şey yoktur, doğru giyinmek vardır.” Sloganıyla hareket ediyoruz. Doğada eğitim deneyseldir. Sınıf ortamının dışarısında gerçekleştirilir ve etkinliğe dayanır. Doğada eğitim, doğayla temas etmek suretiyle, örneğin öğrenmek ve beceri geliştirmek için saha çalışmaları ve diğer açık hava etkinlikleriyle bilgiyi teşvik eder.