Eğitsel Rehberlik Hizmetleri

Eğitsel Rehberlik Hizmetleri

 • Oryantasyon (Uyum)
 • Öğrenme tarzlarının çalışılması
 • Verimli ders çalışma
 • Zaman yönetimi
 • Kaygı ile baş etme
 • Düşünme yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi
 • Konsantrasyon
 • Kişisel/sosyal gelişim
 • Kurallara uyma bilinci
 • Öz değerlendirme ve öz şefkat
 • Başkalarını anlama ve kabul etme
 • Aile ve toplum kurumlarını anlama ve kabul etme
 • Bireysel olarak sorumluluk alma bilinci
 • Zorbalık ve akran baskısı ile mücadele
 • Olumlu iletişim şemaları geliştirme
 • Öfke kontrolü
 • Özgüven ve özsaygı geliştirme
 • Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını fark etme
 • Etkili problem çözme becerileri geliştirebilme
 • Ergenlik dönemleri boyunca bedensel ve duygusal gelişiminin farkına varma ve kabul etme