Hakkımızda

Hakkımızda

Neden Forum Ege Güneşi Anaokulları?

Okulumuz 2013-2014 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak açılmıştır. Açıldığı günden itibaren temel hedefimiz Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda 21. Yüzyıl becerilerine sahip, bilimin ışığında ilerleyen ve yaşamdan zevk alan bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda her yıl çocuklarımızı alanında uzman ve deneyimli farklı branş programları ile desteklemekteyiz. Bunların yanı sıra çocuklarımızın ruhsal sağlığını takip etmek ve geliştirmek için kurum psikoloğumuz da gözlem ve çalışmalarını devam ettirmektedir.

Okulumuzda Waldorf ve Montessori eğitim yaklaşımları doğrultusunda temel ilkesi merak etmek ve sorgulamak olan kurumumuza özel hazırlanmış eğitim sistemimizi uygulamaktayız. Küçük yaşlardan itibaren programımız içerisinde masallar ve hikayelere yer vererek Türk kültürünün yanı sıra çocuklarımızı birer Dünya vatandaşı olarak yetiştiriyoruz. Sadece kendi yaşadığı yeri değil Dünyayı merak eden, araştıran, sorgulayan ve problemlerine çözüm bulmayı hedefleyen bir birey haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen değerler eğitimi programını kapsamlı ve aktif olarak sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda farklı projelerle çocuklarımıza değerlerimizi kazandırıyoruz.

Forum Ege Güneşi Anaokulları olarak önceliğimiz çocuklarımızın huzurlu, mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yaşamda yerini almalarıdır.