Mindfulness

Branş Derslerimiz

Mindfulness

Mindfulness, bilinçli ve yargısız bir şekilde dikkatimizi içinde bulunduğumuz ana vermek demektir. Bu yaklaşım, öğrencilerin yaşadıkları anın derinlemesine farkında olarak, önce kendilerini ve ardından çevresindekileri anlayarak, hissederek yaşamalarını sağlıyor. Son yıllarda yapılan nöroloji temelli araştırma bulguları, özellikle çocukluk çağında Mindfulness becerisi kazanmanın bugünümüz ve geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.