Montessori Eğitim Yaklaşımı

Montessori Eğitim Yaklaşımı

Montessori yaklaşımın merkezinde çocuk vardır ve öğretmen çevreyi hazırlamak ve çocuğun çevresi ile etkileşime geçmesinden sorumludur.

Montessori yaklaşımın merkezinde çocuk vardır ve öğretmen çevreyi hazırlamak ve çocuğun çevresi ile etkileşime geçmesinden sorumludur. Akademik gelişimi desteklemekle birlikte, çocukların kendilerine özgü birey olduklarına ve kendi kapasiteleri doğrultusunda öğrendiklerine de odaklanmaktadır.

  • Özgüven
  • İnisiyatif
  • Konsantrasyon
  • Düzenlilik
  • Ne istediğini bilme
  • Bağımsızlık
  • Başkalarına olan saygıyı geliştirme

bu yaklaşımı nitelemektedir.