Müzik

Branş Derslerimiz

Müzik

Müzik eğitiminde öncelikli hedeflerimiz, akademik başarının yanı sıra öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini geliştirme, yeteneklerini sergileyebilecekleri sosyal ortamlar yaratmak, geleneksel ve evrensel müzik kültürünü kazandırarak, müziği günlük yaşamlarına sosyal bir araç olarak kullanmalarını sağlamaktır.