Neler Yapıyoruz

Neler Yapıyoruz?

  • Öğrencilere fayda sağlayacak okul-aile iş birliğinin oluşturulması
  • Öğrencilere okulda kazandırılması hedeflenen davranışların evde desteklenmesini sağlama
  • Evde öğrenciyi olumsuz etkileyen koşulları çalışma
  • Okuldaki karar ve kurallara uyum konusunda ortak anlayış geliştirme
  • Öğrencinin bulunduğu gelişim düzeyine uygun davranışları anlama ve yönlendirme
  • Aile ve çocuk arasındaki iletişimin geliştirilmesi
  • Öğrencinin niteliklerine uygun eğitsel ve kariyer planlaması yapılması
  • Öğrencinin her açıdan gelişimini sağlayacak uygun yaşam koşullarının oluşturulması
  • Özel gereksinimi olan öğrenciler için iş birliğinin oluşturulması

Seminerler & Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve talepler doğrultusunda öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak çeşitli bilgilendirici faaliyetler düzenlenmektedir. Velileri bilgilendirmeye yönelik, meslek seçimi, gelişim dönemleri, ergenlik, iletişim gibi çeşitli hususlarda uzmanların katıldığı etkinlikler düzenlenir.