PDR Hizmetlerimiz

PDR Hizmetlerimiz

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi; öğrencilerin kendilerini ve potansiyellerini keşfetme, kendilerini gerçekleştirme ve saklı yeteneklerini ortaya çıkarma süreçleri  için gerekli nitelikleri ve yaşam becerilerini edinmelerinde ve sosyalleşme sürecini kolaylaştırmada onlara rehberlik yapar ve psikososyal destek sağlar. 

Rehberlik servisi eğitim öğretim sürecindeki tüm öğrencileri kapsar. PDR anlayışı öğrenci merkezli bir eğitim sistemini öngörür. Rehberlik anlayışımız yanlış rehberlik servisinin görevi değil; öğrencinin gelişim yolculuğunda katkı sağlayan tüm bireylerin işbirliği ile gerçekleştirilir. Okul idaresi, öğretmenler ve veliler bu sürecin en önemli bileşenleridir. Gönüllülük, farklılıklara saygı ve mahremiyet temel ilkelerdir.