Press School Prodigies (Zillerle Müzik – İngilizceyle Müzik)

Branş Derslerimiz

Press School Prodigies (Zillerle Müzik - İngilizceyle Müzik)

Prodigies, müziği öğretmek için sayıları, renkleri, solfej isimlerini ve şifreleri kullanır. Bu teknik, müziği karmaşık yapıdan uzaklaştırır, müziğin temellerini öğrenmek için daha basit ve anlaşılır hale getirir. Sadece bir müzik ve nota eğitimi olmayan ProdigiesMusic, öğrencilere erken öğrenme çağında enternasyonel müzik anlayışıyla tanışma, İngilizce’yi müzik alanında da kullanarak doğal süreçte yabancı dilini pekiştirme, sistematik biçimde ilerleyen eğlenceli müfredat yapısı ile bütüncül bir müzik ve nota eğitimi imkânı sunmaktadır.