Robotik Kodlama

Branş Derslerimiz

Robotik Kodlama

Gelişen ve değişen dünyamızın önemli bir alanı da robotik kodlama olmaktadır. Robotik ve Kodlama eğitimi öğrencilere takım çalışması, proje bazlı düşünme, matematik, bilim, problem çözme vb. daha pek çok alanda beceri kazandırır.