Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

Sınıf İçi Rehberlik Hizmetleri

Ulaşılması amaçlanan davranış ve sosyal becerilerin gelişimini değerlendirmek maksadıyla periyodik olarak sınıf içi rehberlik faaliyetleri gerçekleştirilir. Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik test ve envanterler uygulamaları yapılır.