Yaratıcı Drama

Branş Derslerimiz

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama, bir ekip çalışması içinde, öğrencilerin bir olayı, bir kavramı, ya da belli bir ders konusunu; canlandırarak öğrenmelerini sağlayan eğitsel bir süreçtir. Bu süreçte eski bilgiler yeniden gözden geçirilir, yeni bilgiler edinilir. Drama sürecinde çocuk; gözlem, deneyim, duygu ve bilgilerini canlandırarak yaşar.